lijn
hotbutton
linkedin
twitter
De gebruiker als uitgangspunt, succesvolle productontwikkeling als resultaat!
Wat is de geschikte onderzoeksmethode voor u?
Usability evaluaties kunnen gedurende verschillende stadia tijdens en na het ontwerp- en ontwikkelproces worden uitgevoerd. Als u voor een methode kiest, is het niet alleen belangrijk de kosten in termen van gebruikte tijd en materialen te berekenen, maar ook in termen van het positieve effect dat een redesign zal hebben op uw bezoekers. Meer bezoekers betekent immers meer omzet.

Om snel te kunnen bepalen of uw (web)applicatie gebruiksvriendelijker kan, onderscheid ik een aantal methodes:

1. Onderzoek
interview belanghebbenden,
mentale modellen,
personas,
scenarios,
taakmodellen
2. De nieuwe situatie schetsen, vormgeven en prototypes testen
wireframes,
storyboards,
prototypes,
interactie ontwerp,
usability
3. De nieuwe situatie maken en aansturen
vormgeving,
front-end development,
back-end development
4. Nieuwe situatie testen
usability,
user feedback,
cognitive walkthrough,
heuristiche evaluatie
5. De nieuwe situatie marketen en monitoren
zoek machine optimalisatie,
periodieke resultaat meting,
veel gekozen paden methode

easability.nl: Woudenbergstraat 93, 2546 VM, Den Haag. Mob: 06 415 266 12