lijn
hotbutton
linkedin
twitter
De gebruiker als uitgangspunt, succesvolle productontwikkeling als resultaat!
Vragenlijsten
Papieren vragenlijsten:
Goed ontwikkelde vragenlijsten kunnen antwoorden verkrijgen van een grote groep mensen die verspreid wonen over een groot gebied, zoals een stad, streek of zelfs een land. Er moet wel een bepaalde ondergrens aan respondenten de vragenlijsten beantwoorden, wil zo'n onderzoek succes oogsten.
In het geval dat er gebruik wordt gemaakt van een papieren onderzoek moet er een begeleidend brief meegeleverd worden waarin uitgelegd wordt waar het voor is en voor wie het is. De doelgroep moet duidelijk geinformeerd worden over de uiterste datum wanneer het ingeleverd dient te worden en hoe het onderzoek (de vragenlijst) ingevuld moet worden. Vaak helpt een incentive een grotere groep mensen mee te laten doen.

 
"win een prijs bij inlevering van deze vragenlijs(t)!"

Electronische vragenlijsten:
Als de doelgroep kan worden bereikt via e-mail is het gebruik van electronische vragenlijsten veruit de beste optie. Er wordt hierbij onderscheid gemaakt tussen twee soorten electronische vragenlijsten:
1. E-mail vragenlijsten
2. Vragenlijsten via een website

In het eerste geval wordt het onderzoek verstuurd via de e-mail. Hierbij moet wel in acht worden genomen dat er wettelijke regels zijn ten aanzien van het verspreiden van ongewilde e-mail (spam). Zorg ervoor dat je eerst een opt-in verkrijgt; toestemming hebt om iemand een dergelijke e-mail te versturen. Bouw altijd de mogelijkheid in voor iemand om zich af te melden, de zgn. opt-out.

In het geval van electronische vragenlijsten worden deze ingevuld op de website. Dit biedt meer mogelijkheden voor het begeleiden van de gebruiker (bijvoorbeeld door het bieden van een hulpscherm of voorbeelden) en levert de mogelijkheid de vragen op een zeer eenvoudige manier te presenteren zodat het de gebruikers de minste moeite (en dus ergenis) kost en er dus een grotere kans is op veel deelname.

Zie ook: focus groups, interviews en observatietechnieken

easability.nl: Woudenbergstraat 93, 2546 VM, Den Haag. Mob: 06 415 266 12