lijn
linkedin
twitter
De gebruiker als uitgangspunt, succesvolle productontwikkeling als resultaat!
Vormgeving
"Om iedereen ter wereld aan te spreken met één type vormgeving is onbegonnen werk. Om iedereen binnen de doelgroep aan te spreken met één type vormgeving is alweer een stuk eenvoudiger"

Hoe geweldig je ook maar vindt dat je product vormgegeven is, het succes ervan staat en valt met de tevredenheid van de gebruiker. Onderzoek naar mogelijke gebruikers en waar hun voorkeuren liggen voordat er wordt begonnen aan een vormgeving is daarom essentieel.

Non-design
Zelf ben ik geen groot voorstander van non-design zoals die wordt gepropageerd door bijvoorbeeld Jakob Nielsen. En toch laten Google, ebay en Marktplaats zien dat non-design wel degelijk bestaansrecht heeft. Staat de vormgeving van een website of software applicatie dan helemaal los van het succes ervan? Of ligt dat toch anders?

Donald Norman geeft in zijn fantastische boek Emotional Design, aan dat de primaire reactie van mensen is dat "iets wat er mooi uitziet ook goed en betrouwbaar zal zijn". Biologisch evolutionair ingeslepen gedrag. Het centrale idee is dat de mens mede gevormd is door zijn evolutionaire ontwikkeling en zich eigenschappen heeft aangemeten die de overleving vergroten. Een zintuig ontwikkelen voor dat iets wat mooi is, en dus betrouwbaar en lekker is, is één van de uitkomsten.

De rol van vormgeving
Welke rol neemt de vormgeving dan in bij het ontwikkelen van een website of software applicatie?. Bij een grootschalig onderzoek van de Stanford Universiteit, waarin men onderzocht hoe mensen geloofwaardigheid van een organisatie beoordelen op het internet is gebleken dat een fraaie vormgeving van de website als belangrijkste criterium geldt.
De onderzoekers vermoeden dat de bezoeker in de eerste paar seconden zijn oordeel over de geloofwaardigheid bepaalt en dat daarna, als hij eenmaal met de site bezig gaat, andere aspecten zoals usability een belangrijkere rol gaan spelen.
(bron: Usabilityweb)


Tot slot
Hoe een product er uitziet is (mede)bepalend voor hoe mensen op dat product reageren en ermee omgaan. Uit de praktijk blijkt dat hoe groter en diverser je doelgroep, hoe soberder en generieker je vormgeving dient te zijn. Des te kleiner en specifieker je doelgroep, des te uitbundiger en "to the point" de vormgeving kan zijn.

De wijze waarop een vormgever bepaald hoe een de eerste ontmoeting van een gebruiker met het product verloopt, is dus van groot belang en zeker niet de rol van de vormgever alleen. Betrek hem of haar vanaf het begin bij de onderzoeken en discussies en zorg ervoor dat de layout en werking hierop zijn gebasseerd.

Kiezen voor een oplossing waarbij de vormgeving geheel buiten beschouwing wordt gelaten, is naar mijn bescheiden mening, een gewaagd plan en niet een advies wat ik iemand meegeef.

easability.nl: Woudenbergstraat 93, 2546 VM, Den Haag. Mob: 06 415 266 12