De gebruiker als uitgangspunt, succesvolle productontwikkeling als resultaat!
lijn
onderzoek button
Het visiedocument
Voor ieder project is het van belang een visiedocument op te stellen voordat er begonnen wordt met de productie. Dit document laat je alle betrokkenen lezen, keuren en zo nodig meeschrijven. Als iedereen het er over eens is dat dit de juiste missie van het project is, laat je het goedkeuren en ondertekenen door de opdrachtgever(s). Het is jouw garantie, maar ook dat van hen.

Een Visie document houdt iedereen op het afgesproken pad. Dit geldt zeker voor producten waarbij iteratie slagen worden gemaakt en waarbij details snel veranderen. De neiging onstaat dan je te fixeren op de kleine dingen waardoor je de grote lijn uit het oog verliest.

Een visiedocument kan heel groot en uitgebreid zijn of juist klein en beknopt. Een visiedocument kan een prachtig vormgegeven PDF zijn of één simpel zwart-wit documentje uit Word. Het maakt niet echt uit, ieder project vraagt om zijn eigen type document. Wat wel van belang is is dat er in ieder geval het volgende instaat:

• Introductie of samenvatting
• Visie en doelstellingen
• Voorgestelde oplossing
• Plan van aanpak (milestones)