lijn
linkedin
twitter
De gebruiker als uitgangspunt, succesvolle productontwikkeling als resultaat!
Use cases
Bij het in kaart brengen van de doorloop (flow) van een website of software applicatie door gebruikers, is er geen beter model om requirements (wensen. eisen) te ontdekken waaraan de oplossing moet voldoen dan het gebruik van use cases. Use cases brengen gebruikers (actors) en de gebruikersfunctie van het systeem in kaart ook als het niet goed gaat. En daar zit 'm meteen de kracht van use cases: het vinden van niet succesvolle interacties van gebruikers.

De meest bekende vorm van een use case is de tekening van een stokfiguur en lijnen (of pijlen) die naar liggende ovalen lopen waarvan je een voorbeeld hieronder kunt zien. Veel wordt er in dit type use cases gebruik gemaakt van de notaties 'include' en 'exclude', maar dit wordt door velen (waaronder ikzelf) verwarrend gevonden zodat ik dit altijd weglaat.

simple use case

Er bestaat ook een tweede, in mijn ogen veel betere use case notatie, de zogenaamde uitgebreide use case. Dit type use case wordt onder andere gepropageerd door Martin Fowler in zijn boek "UML Distilled" en Alistair Cockburn in zijn geweldige uiteenzetting 'Writing effective use Cases".

Deze methode voor het beschrijven van use cases geeft mij meer duidelijkheid in wat er verkeerd kan gaan en wat er dan als alternatief scenario voor staat.

simple use case
easability.nl: Woudenbergstraat 93, 2546 VM, Den Haag. Mob: 06 415 266 12