lijn
linkedin
twitter
De gebruiker als uitgangspunt, succesvolle productontwikkeling als resultaat!
Usabilitytests vóór het ontwikkeltraject
Usability, easability, ease of use, user experience, user performance, user satisfaction, user testing.

Het laatse decennium heeft de studie naar en het toepassen van gebruiksvriendelijkheid bij de ontwikkeling van producten een grote vlucht genomen. Werd er begin jaren 90 nog vaak het beleid "Let's just develop it, and then throw it at the user to see if it sticks" toegepast, sinds een jaar of tien/vijftien neem je een onnodig risico als je software laat ontwikkelen zonder het eerst grondig te laten testen op gebruiksvriendelijkheid.

Met usability onderzoek worden in eerste instntie vier dingen bepaald: Benamingen, Ordening, Duidelijkheid en Doelmatigheid (Cooper).

• Met 'benaming' wordt gekeken of de naamgeving van buttons en    links wel strookt met hetgeen er mee wordt bedoeld.
• Met 'ordening' wordt onderzocht of alle onderdelen die bij elkaar    horen ook bij elkaar staan en of ze door de gebruikers daar    gevonden kunnen worden waar zij ze verwachten,
• Met 'duidelijkheid' wordt gekeken of gebruikers die voor het eerst    met het product werken de logische onderdelen snel kunnen    vinden en gebruiken,
• Met 'doelmatigheid' wordt gekeken of de gebruiker snel een taak    kan afronden zonder tegen al te veel moeilijkheden aan te lopen.    Hierbij worden er twee dingen gemeten: tijd en aantal; de tijd die    een gebruiker nodig heeft om een taak uit te voeren en het aantal    'fouten' die de gebruiker daarbij maakt. 'Fouten' betekent in dit    verband dat de gebruiker niet zijn of haar doel bereikt doordat de    te maken keuzes onnodig ingewikkeld of onduidelijk zijn of doordat    de geboden keuzes gewoon niet kloppen. early testing
Over het algemeen wordt aangenomen dat 5 to 12 mensen voldoende is voor een usability test (Dumas en Redish 1999), (Jakob Nielsen 2000). In mijn ervaring is dit is echter te weinig om alle dingen er uit te filteren, al kom je bij het vinden van tien fouten er ineens 20 tegen. Gezond verstand, logisch denken en ervaring doen ook een hoop. Alles hangt uiteindelijk toch af van de complexiteit van de te testen applicatie.

Usability tests kun je al in een vroeg stadium uitvoeren.
De low fidelity prototypes zoals card sorting, groffe layout schets en comps / mockups worden gebruikt tijdens het concept stadium waarin ideëen worden getest en trajecten worden uitgestippeld.

Het tweede stadium, het prototype stadium, is het beter om gebruik te maken van paper prototypes, wireframes en digital prototyping. Het testen van de usability en user experience gebeurt op vaste momenten door het hele traject heen tot het uiteindelijke product aan toe.

In de aanloop naar het eindproduct komt het moment om een final usability check te doen. Deze bestaat uit het testen van vooraf bepaalde trajecten van de software, de doorloop en of testers moeite hebben met key features, feedback in de vorm van meldingen en hulp bij die dingen die mis gaan. Bijvoorbeeld: als er iets misgaat omdat de gebruiker niet goed begrepen heeft wat de bedoeling was, is er dan een snelle weg terug of een eenvoudige hulp functie zodat ze toch de weg naar het doel toe vinden?

easability.nl: Woudenbergstraat 93, 2546 VM, Den Haag. Mob: 06 415 266 12