lijn
hotbutton
linkedin
twitter
De gebruiker als uitgangspunt, succesvolle productontwikkeling als resultaat!
Literatuur - uitgelicht


“Thoughts on interaction design”
  Jon Kolko
Poeh! Wat moet ik hier nou van zeggen. In ieder geval dat deze man die ongetwijfeld heel veel kennis in huis heeft en dit zonder meer weet te vertalen in een prachtig product, maar kosten noch moeite gespaard heeft om zijn, door hemzelf uitgegeven boek, zo onleesbaar mogelijk te maken. Tien punts scheefloos, soms fel groen op wit. Ga dat maar eens in bed lezen onder je schemerlampje. Ik had het boekje ook bijna naast me neergelegd na pagina 20, maar ben blij dat ik even doorgezet heb.

Jon Kolko's boekje is namelijk fantastisch, zowel de inhoud als de vorm ervan. Het beschrijft op een academische wijze het hele vak van interaction design en de manieren waarop je belanghebbenden in de zakenwereld kunt overtuigen van het nut ervan. Het is anders dan andere boeken op dit gebied doordat het eerder een globaal beeld geeft in de breedte zonder ergens echt de diepte in te gaan.

Alleen aan te raden als je kennis van de engelse taal op niveau is.

Dit boek is niet meer te koop.
Snel selectie:
easability.nl: Woudenbergstraat 93, 2546 VM, Den Haag. Mob: 06 415 266 12