lijn
linkedin
twitter
De gebruiker als uitgangspunt, succesvolle productontwikkeling als resultaat!
Taakanalyse
Een taakanalyse dient om een beter begrip te krijgen van de doelen van je gebruikers en de wijze waarop ze die bereiken. Wat proberen ze te bereiken, waarom proberen ze dat te bereiken en op welke wijze proberen ze het doel te bereiken?

De meest gebruikte vorm hierbij is de Hierarchische Taak Analyse (HTA). Dit houdt in dat er begonnen wordt met grote brokken acties die naarmate je verder gaat in je model steeds meer verfijnd en gedetaileerd worden.

Je concentreert je bij het maken van je taakmodel puur op de onderwerpen die een hoofdrol spelen bij de taak en de 'acties' die de gebruiker moet uitvoeren om de taak te volbrengen. Daar waar een actie door de gebruiker wordt onderbroken voor een alternatieve actie wordt een laag vanuit die laatste actie geplaatst waarin de vervolgactie wordt uitgetekend.

voorbeeld taakmodel
Een voorbeeld van een Hierarchische Taak Analyse.

Een nadeel van een dergelijk model is dat het erg ingewikkeld kan worden alle 'takken van de boom' overzichtelijk op papier te krijgen.

easability.nl: Woudenbergstraat 93, 2546 VM, Den Haag. Mob: 06 415 266 12