lijn
linkedin
twitter
De gebruiker als uitgangspunt, succesvolle productontwikkeling als resultaat!
Sitemap
home   webdesign
1. over Qurie 1. user centred design
2. referenties 2. testmomenten
3. cv 3. contentplan
4. literatuur  
5. werk sitebouw
  pijltje1. front-end development
onderzoek pijltje2. back-end development
1. interview belanghebbenden pijltje3. test
2. personas  
pijltje3. scenarios & taakmodellen onderhoud
  pijltje1. zoekmachine marketing
oplever documenten pijltje2. usability
1. prototypes  
2. functioneel ontwerp nieuws
3. interactie ontwerp contact
4. usability over Qurie
easability.nl: Woudenbergstraat 93, 2546 VM, Den Haag. Mob: 06 415 266 12