lijn
linkedin
twitter
De gebruiker als uitgangspunt, succesvolle productontwikkeling als resultaat!
4. Sitebouw
Als de vormgeving klaar is en het interactie document is opgeleverd, kan er begonnen worden met het bouwen en inrichten van de website. De eerder gemaakte prototypes of dummysite dient hierbij als houvast.

Wat komt er kijken bij het bouwen van een website?

 • Allereerst: programmeurs dienen op de hoogte zijn van de exacte doelstellingen van het project door ze er vanaf het begin van het project bij te betrekken.
 • Een goede planning en vaste testmomenten van iedere iteratieslag zijn cruciaal. Hierdoor loopt je project niet uit de hand en kun je op regelmatige momenten controleren of alles nog op het juiste spoor zit.
 • De ervaring leert dat het aanleveren van content vaak een bottleneck is. Zowel visuele content als tekstuele content wordt vaak als laatste aangeleverd. Ga hier dus als één van de eerste dingen aan trekken!
 • Content kan worden uitbesteed, maar kan ook door het bedrijf zelf gemaakt worden.
 • Zie ook: Iteratieve processen   -  Productie

  Wat is mijn rol?

  Ik adviseer u over de beste methode om uw doel te bereiken. Samen met een specialist richten wij uw website in en starten we campagnes op, met als doel optimaal gevonden te worden en een zo hoog mogelijk resultaat te bedingen.

  Heeft u nog vragen?

  Neem contact op met Qurie de Berk voor een vrijblijvend gesprek over de mogelijkheden voor uw bedrijf.

  easability.nl: Woudenbergstraat 93, 2546 VM, Den Haag. Mob: 06 415 266 12