lijn
linkedin
twitter
De gebruiker als uitgangspunt, succesvolle productontwikkeling als resultaat!
Periodieke resultaatmeting
Eéns in de zoveel tijd vindt er een periodieke resultaatmeting plaats om te bekijken of de ingezette campagne wel voldoende doeltreffend is.

Vóór de inrichting van de campagne vindt er een nulmeting plaats. De gegevens hiervan worden tegen de resultaten van de nieuwe meting aangehouden en zo wordt bekeken of de target gehaald is.

Afhankelijk van de gemaakte afspraken en het type campagne, wordt er bijgestuurd of uitgebreid na de eerste meting. Zo kan het zijn dat bepaalde zoekwoorden nauwelijks resultaat opleveren, terwijl andere woorden wel voldoende hits gerereren. De minder populaire zoekwoorden worden in overleg met de opdrachtgever vervangen door nieuwe woorden en na een korte periode wordt bekeken of die nieuwe woorden een beter resultaat hebben opgeleverd.
easability.nl: Woudenbergstraat 93, 2546 VM, Den Haag. Mob: 06 415 266 12