lijn
linkedin
twitter
De gebruiker als uitgangspunt, succesvolle productontwikkeling als resultaat!
Aanpak aanpassen bestaande (web)applicaties
Net als dat het geval is bij het opzetten van een geheel nieuw project, doorloopt ook het aanpassen van een gedeelte van een (web)applicatie een bepaalde traject. Hieronder staat het traject afgebeeld. Onder het schema wordt dieper ingegaan op de onderdelen 1 t/m 7.

1. Bepaal waar precies het probleem ligt:
De klant komt met een probleem naar je toe. Dit kan zijn dat de conversie achterblijft bij de verwachting of dat de de actiepagina (of erger de hele website) niet gevonden wordt. Wat het ook is, het is een ongewenste situatie en moet opgelost worden.

Leg de vinger snel op de zere plek door met de eigenaar en/of andere belanghebbenden te praten en samen met hem door de (web)applicatie te lopen. Maak een kort document waarin het exacte probleem wordt omschreven. Vaak is zo'n sessie afdoende om het probleem verder aan te pakken.
2. Stel een projectteam samen:
Betrek alle leden van het team vanaf het eerste moment bij het project. Zo krijgen alle deelnemers affiniteit met het project en kan iedereen het best zijn bijdrage aan het project leveren. Omdat het een bestaande applicatie betreft, is het duidelijk in welke taal of talen de aanpassing gemaakt zal gaan worden, of dat nou dezelfde taal is of een geheel nieuwe.
3. Breng de behoeften van van de doelgroep in kaart en kom met een oplossing:
Met het document waarin de oplossing wordt beschreven stap je op één of twee relevante collega's af en bespreek je met hen kort de situatie. Loop ook met hen door de applicatie heen en toon hen waar het probleem ligt, is het een bekende situatie of is het nieuw? Vervolmaak je document met hun input en bevindingen.

Ga op zoek naar de projectdocumentatie. Wat is er ooit afgesproken en waarom werkt het niet zoals is afgesproken? In het geval dat een derde partij de applicatie heeft gemaakt is dat wat ingewikkelder. Is er überhaupt wel documentatie? En zo ja.. is die te krijgen? Hoe dan ook, met of zonder documentatie moet het probleem worden onderzocht en een mogelijke oplossing worden gevonden.

Zodra je een oplossing hebt bespreek je deze met de eigenaar en belanghebbenden. Gaan zij akkoord met het voorstel, dan leg je het vast in een document samen met budget en de planning en laat je het door hen ondertekenen. Pas dan ga je verder met het doorvoeren ervan.
4. Creeër en herzie het voorlopige ontwerp:
In dit stadium moet het ontwikelteam nadenken over het voorlopige ontwerp. Hoe ziet de look en feel van de applicatie er uit. Hoe is de layout? Zijn er nog originele visuele ontwerpen die gebruikt kunnen worden? Zo ja, dan dienen die als basis voor de nieuwe situatie. Er wordt een paper of digital prototype gemaakt van de nieuwe situatie om deze te testen middels een cognitive walkthrough. Nu kunnen ook Use cases en taakmodellen aan bod komen en worden de specificaties opgenomen voor de programmeurs. Er wordt begonnen met het maken van het interactie ontwerp.
5. Creëer en wijzig het uiteindelijke ontwerp:
Het voorstel voor de nieuwe situatie van de aanpassing is goed bevonden, qua vormgeving is alles duidelijk en in lijn met de rest en de documenten zijn klaar en ondertekend. Alles lijkt nu klaar als een klontje en het echte programmeren van de nieuwe situatie kan beginnen.

Het wachten is op de eerste resultaten en omdat de klant precies weet wat hij wilt komt hij niet voor verassingen te staan. Zijn mentale model en jouw program model zijn goed op elkaar afgestemd.

Je treedt als interaction designer vaak op als project manager waarbij je het contact tussen de klant(en) en het team actief bijhoudt. Ook in een situatie als deze is het van belang de klant op de hoogte te houden van de ontwikkelingen.
6. Voer usability- en gebruikerstests uit:
De aanpassing wordt intern opgeleverd. Samen met de betrokkenen loop je er doorheen. Werkt alles zoals het bedacht is? Voer intern '5 second usability test' uit met medewerkers. Vaak is de office manager een (al dan niet) gewillig proefkonijn. Maar ook stagieres of zelfs familieleden voldoen. In de praktijk blijkt dat je nu al meer dan de helft van de usability valkuilen dicht. Laat de klant nu bij de applicatie. Hieruit komen veel vragen en vaak ook verdere aanpassingen.

Voer ten slotte een usability test uit met geselecteerde personen uit de doelgroep. En persoon per sessie, tussen de drie en de vijf sessies per project. Na ieder testpersoon voer je de verbeterepunten uit. Hierna doe je weer een test. Net zolang totdat je tevreden bent.

Usability tests bij een nieuw opgeleverde applicatie kun je het beste niet te ver doorvoeren. Zet de applicatie na drie tot vijf uability tests in gebruik bij werkelijke gebruikers en wendt hun feedback aan voor verbeteringen.
7. Implementeer en monitor de oplossing:
Nu zet je het aangepaste onderdeel van de applicatie live. Via zaken als Google adwords en de feedback van gebruikers (wordt er nu beter op gereageerd door de bezoekers, wordt er meer omzet gedraaid op dat onderdeel, etc) kun je zien of de aanpassing heeft gewerkt.
8. Evalueer het resultaat en blijf verbeteren:
De website staat al enige tijd live of de software applicatie is al enige tijd in gebruik. De klantenservice heeft inmiddels een aantal e-mails of telefoontjes gekregen van mensen die gebruik maken van de (web)applicatie. Probeer deze feedback te verzamelen. Het bevat belangrijke informatie over hoe de gebruikers het werken met de software ervaren. Aan de hand hiervan kun je de (web)applicatie verder verbeteren. Misschien worden sommige onderdelen niet of nauwelijks bezocht, of wordt een bepaald onderdeel juist heel erg bezocht en wil je het meer onder de aandacht brengen?

Hieronder staat een voorbeeld van een redesign traject:

  Voorbeeld uit de praktijk - CKC


Schematische weergave van het redesign traject binnen interactie ontwerp:
easability.nl: Woudenbergstraat 93, 2546 VM, Den Haag. Mob: 06 415 266 12