De gebruiker als uitgangspunt, succesvolle productontwikkeling als resultaat!
lijn
hotbutton
Projectaanpak (web)applicaties
1. Redesign
In het geval van een reeds bestaande oplossing is er al veel bekend over de gebruikers van de applicatie. Dit dient dan grotendeels als basis voor de verdere requirements. Deze fase is hierdoor een stuk korter dan bij het volledig nieuw beginnen. Ook al omdat een redesign eigenlijk nooit de volledige (web)applicatie omvat, maar ‘slechts’ een gedeelte ervan.
2. New design
In het geval van een geheel nieuw project moet het traject nieuw worden opgestart. Er is weinig tot niets bekend over de mogelijke gebruikers van de applicatie, maar missie en doelstellingen zijn wel al bij de belanghebbenden bekend.