lijn
linkedin
twitter
De gebruiker als uitgangspunt, succesvolle productontwikkeling als resultaat!
Productie
Onder productie versta ik het fabriceren, maken, bouwen van de uiteindelijke software. Het creëren van de nieuwe situatie.

Het is dan juist belangrijk een vinger aan de pols te houden. Om er zeker van te zijn dat alles wat er in het voortraject onderzocht en ondervonden is ook op die manier uitgevoerd wordt. Een productie kan soms maanden in beslag nemen. In die periode kan er veel veranderen binnen een organistatie. Meer dan eens worden doelstellingen aangepast gedurende het productietraject.

Ik heb bewust dit onderdeel losgetrokken van het onderdeel project management omdat ik hiermee de aanpak bedoel vanaf het goedgekeurde vooronderzoek tot aan het produceren van het eindresultaat (in dit geval een website of software applicatie), de fases die er worden doorlopen en de disciplines die er bij nodig zijn.

Bij het maken van een website heb je de volgende teams nodig:
1. Vormgevers
2. Programmeurs hoog (HTML, CSS)
3. Programmeurs laag (Javascript, Actionscript, PHP, MySQL)

Het kan heel goed zijn dat één enkele programmeur alles in huis heeft, maar vaker zie je dat de disciplines verdeeld zijn tussen hoog en laag. Programmeerervaring speelt hierbij een grote rol.

De vormgever houdt in de gaten dat alles er uitziet zoals aan de klant getoond en goedgekeurd. Dit leidt bijna altijd tot conflicten tussen de vormgever en de programmeurs. Het is namelijk uiterst ingewikkeld (zo niet onmogelijk) om een voorstel dat is gemaakt in Photoshop op de pixel nauwkeurig over te nemen in HTML (zie ook het artikel van 37 signals).
De klant (die hard heeft gewerkt de vormgeving precies goed te krijgen in Photoshop) verwacht dit in veel gevallen wel. Dus voorkom teleurstelling en maak dit in het begin duidelijk!

easability.nl: Woudenbergstraat 93, 2546 VM, Den Haag. Mob: 06 415 266 12