lijn
linkedin
twitter
De gebruiker als uitgangspunt, succesvolle productontwikkeling als resultaat!
Paper prototypes
Paper prototyping is een heel eenvoudige maar uiterst effectieve manier om informatie te vinden in de eerste fases van het traject waarbij de gebruikersbehoeften in kaart worden gebracht.

Bij paper prototyping wordt er gebruik gemaakt van papieren lay-out tekeningen van de (web)applicatie. Een usability expert begeleid een gebruiker, waarbij de gebruiker een van te voren opgegeven opdracht uitvoert. De gebruiker wordt gadegeslagen terwijl zij de verschillende keuzes maakt die zij aangeeft door met haar vinger of een voorwerp op de 'buttons' te klikken.

De informatie die uit een paper prototype test komt wordt verwerkt in een interactie ontwerp.

high fidelity prototypes

easability.nl: Woudenbergstraat 93, 2546 VM, Den Haag. Mob: 06 415 266 12