lijn
linkedin
twitter
De gebruiker als uitgangspunt, succesvolle productontwikkeling als resultaat!
Onderzoeksmethoden
Om tot een gebruiksvriendelijk eindproduct te komen onderscheiden we twee methodes:

lijn

 1. De methode die data verzamelt van echte gebruikers. (secuurder maar duurder)
 2. De methode die data verzamelt van fictieve gebruikers. (minder secuur maar goedkoper)

lijn

De keuze voor de ene of de andere methode hangt af o.a. van de volgende voorwaarden:

Kosten (hoe groot is het budget?)
Toepasbaarheid (hoe ingewikkeld is het project?)
Tijd limieten (wat is de looptijd van het project?)


Bij de keuze voor een bepaalde methode is het niet alleen belangrijk de kosten in termen van gebruikte tijd en materialen te berekenen, maar ook in termen van het positieve effect dat een design zal hebben op de bezoekers. Meer bezoekers betekent immers meer omzet.

De volgende methodes zijn beschikbaar om een project te onderzoeken en te beschrijven vóórdat er wordt begonnen met de productie:
Interviews Persona´s Flowcharts Taakanalyse
personas
Prototypes Wireframes Mentale modellen Card sorting
prototypes wireframes mentalmodels cardsorting
easability.nl: Woudenbergstraat 93, 2546 VM, Den Haag. Mob: 06 415 266 12