lijn
hotbutton
linkedin
twitter
De gebruiker als uitgangspunt, succesvolle productontwikkeling als resultaat!
1. onderzoek
Voordat er kan worden begonnnen met het maken van een website moet eerst duidelijk zijn wat er gemaakt moet worden. Onder andere door belanghebbenden te ondervragen en hen te onderwerpen aan eenvoudige tests kom je tot een afgewogen start van het project.

Welke mogelijkheden zijn er?

 • Ieder project is omringd door mensen die belang hebben bij het welslagen ervan. Dit is de eerste groep mensen die je moet ondervragen om boven tafel te krijgen wat de wensen en eisen van de applicatie dienen te zijn.
 • Doe direct hierna vooral ook onderzoek naar de beoogde gebruikers van de applicatie. Op welke manier gaan zij de applicatie gebruiken? Wat wilt u dat ze ermee bereiken? Wanneer is de productie een succes? Doel - Doelgroep - Doelstelling.
 • De informatie die je krijgt uit bovenstaande methodes leg je vast in een visiedocument. Dit laat je alle betrokkenen lezen, keuren en zo nodig aanpassen. Zodra iedereen het er over eens is dat dit de juiste missie van het project is, laat je het goedkeuren en ondertekenen door de opdrachtgever(s). Het is jouw garantie, maar ook dat van hen.
 • Zie ook: Onderzoeksmethoden  -  Visie document  -  Interactie ontwerp

  Wat is mijn rol?

  Ik adviseer u over de beste methode om uw doel te bereiken. Samen met u en/of mensen binnen uw organisatie doe ik het onderzoek. Soms haal ik er specialisten van buiten bij.
  Ik lever een document op, op basis waarvan de verdere ontwikkeling kan plaatsvinden.

  Heeft u nog vragen?

  Neem contact op met Qurie de Berk voor een vrijblijvend gesprek over de mogelijkheden voor uw bedrijf.

  easability.nl: Woudenbergstraat 93, 2546 VM, Den Haag. Mob: 06 415 266 12