lijn
hotbutton
linkedin
twitter
De gebruiker als uitgangspunt, succesvolle productontwikkeling als resultaat!
Observatietechnieken
Mensen doen zichzelf anders voor dan ze werkelijk zijn zodra ze in een setting terecht komen die ongewoon is voor hen zoals een usability laboratorium. Daarom kan observatie terwijl de gebruiker een taak uitvoert goed zijn als referentie bij het analyseren van de door de gebruiker gemaakte keuzes.
Achteraf kan in alle rust de handeling en de cognitieve reactie van de gebruiker naast elkaar gelegd worden en kunnen hier conclusies uit getrokken worden.

Ook als mensen hardop praten (think aloud technique) kun je veel leren over wat er in het hoofd van een gebruiker omgaat terwijl zij taken uitvoeren. Er is echter een tegenbeweging opgestaan die juist vindt dat het hardop praten (denken) terwijl de handelingen worden uitgevoerd van invloed is op het gedrag. Dit speelt vooral bij eye tracking onderzoek.

Hierop is een nieuwere methode in gebruik aan het raken: de retrospective think aloud methode (PDF door Bunnyfoot) of PEEP (Post experience Eye tracking Protocol), waarbij het gedrag achteraf wordt geanalyseerd met de gebruiker erbij. Op basis van het (opgenomen) klikgedrag van de gebruiker worden vragen gesteld.


Zie ook: focus groups, interviews en vragenlijsten

easability.nl: Woudenbergstraat 93, 2546 VM, Den Haag. Mob: 06 415 266 12