lijn
hotbutton
linkedin
twitter
De gebruiker als uitgangspunt, succesvolle productontwikkeling als resultaat!
Literatuur - uitgelicht


“Emotional Design”
  Donald A. Norman
Mijn persoonlijke favoriet en een veel geciteerde of genoemde auteur binnen het vak van interaction design.

Norman geeft uitleg aan hoe wij de dingen om ons heen ervaren en waarom wij de dingen op die manier ervaren. Waarom haten wij of houden wij van onze dagelijkse dingen? Aan de hand van dagelijkse voorbeelden geeft hij hieraan uitleg.

Norman verdeelt onze emotionele reacties over drie onderdelen die hij "visceral," "behavioral," and "reflective," noemt, hetgeen zich (vrij) vertaalt naar "diepgeworteld," "gedrags-," en "beschouwend" en stelt dat goed design aan alle drie de reacties moet voldoen. Dat dat niet meevalt bewijst het enorme aantal gebruiks-on-vriendelijke producten dat er te verkrijgen is.

Niet alleen een interessant, maar vooral ook leuk boekje om te lezen. Een must.

Dit boek is te koop bij bol.com.
Snel selectie:
easability.nl: Woudenbergstraat 93, 2546 VM, Den Haag. Mob: 06 415 266 12