lijn
linkedin
twitter
De gebruiker als uitgangspunt, succesvolle productontwikkeling als resultaat!
Iteratief proces
Kort door de bocht genomen is iteratief ontwikkelen het opbreken van het project in kleine brokken. Deze worden apart uitgewerkt en ontwikkeld en herhaald getest en verbeterd gebasseerd op de feedback van gebruikerstests, totdat het naar tevredenheid is en werkt zoals beschreven. (Of totdat de tijd/geld op is).

Als een 'brokje' af is wordt het in het grotere geheel ingepast.

"Enlightened trial and error outperforms the planning of   flawless intellects"
K. Erik Drexler

Hieronder staat een poging het iteratieve ontwerpproces in een model te vangen:

iteratie schema Een voorbeeld van een iteratief model.

Drie voordelen:
De gebruiker wordt vanaf het begin van de ontwikkeling betrokken bij het ontwerpproces, waardoor misverstanden minder voorkomen,
De klant krijgt op gezette tijden steeds een gedeelte van (de voortgang van) het product te zien, hetgeen meer vertrouwen geeft in een goede afloop,
Knelpunten komen sneller aan het licht door gedeeltelijke oplevering.


Drie nadelen:
Het ontstaan van een Scope creep; een project krijgt steeds meer body en de focus verplaatst zich van hoofdzaken naar bijzaken en komt hierdoor nooit af,
De projectmanager moet bekend zijn met deze manier van werken omdat er iedere iteratieronde nieuwe feedback komt over de op te leveren componenten,
Als het niet heel duidelijk is wat het eindproduct moet zijn, bestaat er het gevaar van veel extra iteratieslagen en dus tijd en kosten.

easability.nl: Woudenbergstraat 93, 2546 VM, Den Haag. Mob: 06 415 266 12