lijn
linkedin
twitter
De gebruiker als uitgangspunt, succesvolle productontwikkeling als resultaat!
Het interactie ontwerp
Het interactie ontwerp is het draaiboek van het project. Het bevat alle mogelijke informatie om iedereen die delneemt aan het project de juiste oplossingen te laten vinden of in ieder geval de juiste vragen te laten stellen.

Het interactie ontwerp beslaat het volgende:
• randvoorwaarden, navigatie en gelaagdheid (flow charts)
• modellen (mentale modellen, use cases, activity diagrams)
• layout van de pagina's (schermschetsen, wireframes)
• doorloop door de applicatie heen (prototypes)
• beschrijving van de functionaliteit per pagina

*Een interactie ontwerp staat/stond ook wel bekend als functioneel ontwerp (FO). Echter.. in de wereld van de ICT zal je vaak in discussies terecht komen over wat een FO nu eigenlijk wel is en wat niet. Het duidelijkst is het om de naam ' Interactie Ontwerp' aan te houden.

Randvoorwaarden, navigatie en gelaagdheid:
De randvoorwaarden (eisen, requirements) zijn de afbakening van de applicatie. Het geeft aan voor wie het is (doelgroep), hoe het gemaakt moet worden (taal, platform) en wat het doel ervan is (wanneer is het een succes).
De navigatie wordt bepaald aan de hand van de onderdelen die besproken worden in de website of software applicatie. Een aantal buttons is altijd wel aanwezig zoals home en contact. Het bepalen van de uiteindelijke buttons is bij uitstek een iteratief proces, dus breek je hoofd er niet over in de eerste versie van het document. Een flow chart (of flow diagram) geeft inzicht in de keuze van je buttons.
De gelaagdheid geeft aan hoe diep de website of software applicatie gaat; hoeveel stappen 'diep' is de applicatie? In andere woorden; in hoeveel stappen ben je bij de laatste pagina in de reeks aanbeland?

Modellen
Voor sommige trajecten maak je modellen voor anderen niet. De mate van complexiteit bepaalt het aantal en type modellen. Niet ieder traject behoeft dezelfde modellen, of alle modellen. Stel in ieder geval zodanig je selectie aan modellen op dat je voor alle belanghebbenden helder krijgt hoe de voorgestelde oplossing er uit komt te zien.

Layout van de pagina's
Hoe ziet de homepage er uit? Waar staat het logo en waar komt de video? Hoeveel ruimte is er voor tekst beschikbaar? De positie en grootte van de elementen op de pagina zijn randvoorwaarden op zich. Een layout maak je met behulp van schermschetsen en (daarna) wireframes. Treedt niet meteen in details, maar hou eerst de grote lijnen aan. De vlakverdeling is nu belangrijk niet de invulling ervan.

Doorloop van de applicatie
Hoe navigeert een bezoeker door de applicatie heen? Is het intuïtief of bemoeilijk je juist de 'flow' door dat ene element op die plek te zetten? door middel van storyboards en prototypes bepaal je of de beoogde interactie op papier ook werkt in de praktijk. Dit houdt in dat er getest moet worden met gebruikers. De resultaten verwerk je in je document.

Beschrijving van de functionaliteit per pagina
Als eenmaal de doorloop en de layout van de schermen klaar en naar tevredenheid van het team is, is het zaak alle schermen die van elkaar verschillen uit te werken als wireframes, en er de functionaliteit van de verschillende elementen en bij te zetten. Doe dit alleen voor key-pages. Het heeft geen zin om schermen die gebruik maken van eenzelfde functionaliteit apart uit te werken.

easability.nl: Woudenbergstraat 93, 2546 VM, Den Haag. Mob: 06 415 266 12