lijn
linkedin
twitter
De gebruiker als uitgangspunt, succesvolle productontwikkeling als resultaat!
Front-end development

Bij front end development krijgt de website echt zijn vorm. De functionaleiten gaan 'het doen' en het ene scherm volgt het andere op. Een front-end developer is ook bij uitstekt de persoon die vreemd gedrag ontdekt in de flow van de website. uiteraard heb je met je prototypes alles onderzocht, maar oonderschat de kracht van de vormgeving niet! Als het werkelijke product (en daarmee bedoel ik het vormgegeven product) ineens tot leven komt, komen er toch nog allerlei 'vreemde' zaken tevoorschijn.

Het is dus belangrijk in deze fase goed te communiceren met de front-end developer, om zijn of haar bevindingen te omarmen en hen te vragen het in deze fase nog op te lossen. Het is zaak de front-end developer aan te moedigen deze dingen te melden, in plaats van ze te negeren of met quasi argumenten de mond te snoeren.

De vormgever houdt samen met de front-end developer in de gaten dat alles er uitziet zoals dat aan de klant getoond en goedgekeurd is. Dit leidt soms tot conflicten tussen de vormgever en de programmeur. Het is namelijk uiterst ingewikkeld om een voorstel dat is gemaakt in Photoshop op de pixel nauwkeurig over te nemen in HTML rekening houdende met het grote aantal browsers waarop de website dient te draaien. (zie ook het artikel hierover van 37 signals).
De klant verwacht dit in veel gevallen wel. Dus voorkom teleurstelling en maak dit in het begin duidelijk!

De interactie ontwerper levert bij voorkeur de wireframes aan in de vorm van een prototype en een uitgebreide beschrijving van de functionaliteiten aan in een functioneel ontwerp.

easability.nl: Woudenbergstraat 93, 2546 VM, Den Haag. Mob: 06 415 266 12