lijn
hotbutton
linkedin
twitter
De gebruiker als uitgangspunt, succesvolle productontwikkeling als resultaat!
Focus groups
Focus group sessies of workshops is een interviewtechniek waarbij een hiervoor opgeleide gespreksleider aan een kleine groep van drie tot tien mensen vragen voorgelegt over het te bespreken product.

Het is de bedoeling dat er zo een groepsdiscussie ontstaat die leidt tot antwoorden op de gestelde vragen.

Het idee achter een focus group sessie is dat een individu zijn of haar mening op een andere manier ontwikkelt als zij zich in een groepssituatie bevindt, dan in een één op één omstandigheid.

Doordat het in een groepsetting plaatsvindt, kunnen gevoelige kwesties voor veel mensen gemakkelijker besproken worden, iets wat anders niet of minder snel ter sprake zou komen.

Een goede gespreksleider zorgt er bij het interviewen via deze techniek voor dat de wat mondigere en brutalere mensen worden gedempt ten gunste van de wat rustigere types die daardoor ook hun mening naar voren kunnen brengen.

Er zijn echter ook tegenstanders van het gebruik van focusgroups. Zo is gebleken dat mensen die geinterviewed worden juist die antwoorden geven die hen in een beter daglicht plaatst dan wanneer ze de waarheid zouden zeggen (Singer et al., 1997). Daarnaast stellen de geinterviewden zich de situatie vaak anders voor dan dat deze in werkelijkheid is.

Aan dit gedrag valt weinig te doen, maar het is wel belangrijk hierop alert te zijn en de vragen zorgvuldig op te stellen of met grote groepen te werken.

Ook als de gespreksleider niet over de juiste kwaliteiten beschikt om de brutale of sterk van mening zijnden wat meer naar de achtergrond te drukken, wordt de mening van deze mondigere types al snel de mening van de groep.


Zie ook: interviews, vragenlijsten en observatietechnieken

easability.nl: Woudenbergstraat 93, 2546 VM, Den Haag. Mob: 06 415 266 12