lijn
linkedin
twitter
De gebruiker als uitgangspunt, succesvolle productontwikkeling als resultaat!
Cognitive walkthrough
Een Cognitive Walkthrough (CW) kan in elk stadium van de ontwikkeling van het ontwerp worden uitgevoerd, waarbij er gebruik wordt gemaakt van een prototype of het kant en klare product.

Een CW is een taakgerichte evaluatie methode die wordt uitgevoerd door een team van usability experts om op die manier fouten in het ontwerp te ontdekken.
Hiertoe moet eerst het antwoord worden gevonden op de volgende vragen:

• Wie zijn de gebruikers?
• Welke taken zullen zij gaan uitvoeren?
• Wat is daarbij de juiste/beste volgorde van handelen?
• Wat verwacht de gebruiker te zien/krijgen bij elke stap?

Degenen die de CW uitvoeren, lopen langs ieder pad van elke taak van de prototype (of gereed product) om zo in kaart te brengen waar de interface niet voldoet aan de verwachting van de gebruiker. Fouten in het ontwerp worden dan gedocumenteerd en gebruikt als aanjager voor een andere (nieuwe en hopelijk betere) aanpak.

De te nemen stappen bij het uitvoeren van een CW zijn bijvoorbeeld de volgende:
1. De bijzonderheden van mogelijke gebruikers worden in kaart gebracht en voorbeeldtaken worden ontwikkeld die zich richten op het gedeelte van het (bestaande of prototype-) ontwerp dat geëvalueerd moet worden.

2. Een ontwerper en één of meerdere experts komen bijeen om de analyse uit te voeren.

3. De experts lopen door de taken heen terwijl zij het scenario volgen en proberen antwoord te geven op de volgende vragen:
• Weten gebruikers wat ze moeten doen?
• Begrijpen ze hoe ze het moeten doen?
• Begrijpen ze uit de feedback of het wel of niet goed is gegaan?

4. Terwijl de CW wordt uitgevoerd wordt belangrijke informatie verzameld waarin:
• Aannames over wat het probleem veroorzaakt en waarom het    een probleem is, worden vastgelegd,
• Er worden notities gemaakt over bijzaken en aanpassingen in    het ontwerp worden gemaakt,
• Er wordt een samenvatting van de resultaten gemaakt.

5. Het ontwerp wordt aangepast aan de bevindingen.

Bron: Interaction Design - Beyond human-computer interaction

Een CW is vooral van toepassing op systemen waarbij ingewikkelde processen om taken uit te voeren betrokken zijn. Let wel; het uitvoeren van een CW is tijdrovend en vermoeiend werk dat een goed begrip van cognitieve processen vereist.

Zie ook: heuristische evaluatie en pluralistic walkthrough

easability.nl: Woudenbergstraat 93, 2546 VM, Den Haag. Mob: 06 415 266 12