lijn
linkedin
twitter
De gebruiker als uitgangspunt, succesvolle productontwikkeling als resultaat!
Back-end development

Bij back-end development worden de onderlinge verbanden gelegd. het CMS wordt ingericht en de magie wordt op zijn plek gebracht. Zaken als PHP, Java en vage CMS'en krijgen hier vorm.

Als interaction designer lever je bij voorkeur use cases en activiteiten diagrammen aan. Dat werkt het snelst en het zuiverst.

easability.nl: Woudenbergstraat 93, 2546 VM, Den Haag. Mob: 06 415 266 12